႐ုရွားဂရင္းပရီ ေျပးလမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဘာ့တတ္စ္ ေအာင္ပြဲခံ

မာစီးဒီးစ္အသင္း ကိုယ္စားျပဳ ဖင္လန္ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမား ေဘာ့တတ္စ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆိုခ်ီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့သည္ ႐ုရွားဂရင္းပရီေဖာ္ျမဴလာဝမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲသြားခဲ့ၿပီး ယခုအႏိုင္ရရွိမႈမွာ ေဘာ့တတ္စ္အတြက္ ၎၏ ကစားသမားဘဝ ျဖတ္သန္းမႈအတြင္း ဂရင္းပရီေျပးလမ္းၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဘာ့တတ္စ္သည္ ေျပးလမ္းပတ္ေပါင္း ၅၃ ခု ပါဝင္၍ ေျပးလမ္းအရွည္ ၁၉၂ ဒသမ ၄၅၉ မိုင္ရွိေသာ ႐ုရွားဂရင္းပရီေျပးလမ္းကို ၁ နာရီ ၂၈ မိနစ္ ၀၈ ဒသမ ၇၄၃ စကၠန႔္ျဖင့္ ပန္းဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ေနာက္တြင္ ဖာရာရီအသင္း ကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ာမနီ ၿပိဳင္ကား ေမာင္းသမား ဗက္တယ္လ္ႏွင့္ ဖင္လန္ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမား ရိတ္ကိုနန္တို႔က ဒုတိယႏွင့္ တတိယအျဖစ္ အစဥ္အလိုက္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

ေဘာ့တတ္စ္မတိုင္မီတြင္ ေဖာ္ျမဴလာဝမ္းဂရင္းပရီေျပးလမ္း ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု၌ ေနာက္ဆုံးအႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲခဲ့ ဖူးသည့္ ဖင္လန္ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမားမွာ ရိတ္ကိုနန္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန႔္က က်င္းပခဲ့ေသာ ၾသစေၾတးလ်ဂရင္းပရီ ေျပးလမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၎က ဗိုလ္စြဲခဲ့ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဘာ့တတ္စ္သည္ ႐ုရွားဂရင္းပရီၿပိဳင္ပြဲ၏ ပထမဆုံးေသာ ေျပးလမ္းပတ္၌ပင္ ထိပ္ဆုံးေနရာက တာထြက္ ခြင့္ရခဲ့ေသာ ဗက္တယ္လ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ၿပိဳင္ပြဲကို ေတာက္ေလၽွာက္ ဦးေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဘာ့တတ္စ္၏ မာစီးဒီးစ္ အသင္းေဖာ္ ၿဗိတိန္ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမား ဟာမီလ္တန္မွာမူ ႐ုရွားဂရင္းပရီ ေျပးလမ္းၿပိဳင္ပြဲ၌ စတုတၳျဖင့္သာ ေက်နပ္လိုက္ရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဖာ္ျမဴလာဝမ္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဆု အမွတ္ေပးဇယား၏ ထိပ္ဆုံးေနရာကို ဗက္တယ္လ္က အမွတ္အသာစီးျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ဗက္တယ္လ္ႏွင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ဟာမီလ္တန္အၾကား ရမွတ္ကြာဟမႈမွာ ၁၈ မွတ္ ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

# The Voice