ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္း၊ ကရင္အဖြဲ႔တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေဝးကို ေမလ ၃ ရက္ကစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္း၊ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့မႈကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ဧၿပီ ၅ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔သည္လည္း ဧၿပီ ၂၂ ရက္က တနသၤာရီတိုင္း၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့အစည္းအေဝးနဲ႔ ဒီအစည္းအေဝးၾကားကာလထဲမွာ တခ်ိဳ႕ထိေတြ႔မႈေလးေတြရွိခဲ့တာကို ေအာက္ေျခ မွာ ဘာအခက္အလဲေတြရွိလဲစသျဖင့္ အဲဒါေဆြးေႏြးမွာပါ။ ထိေတြ႔မႈေတြက RCSS နဲ႔ျဖစ္တဲ့ထိေတြ႔မႈေတြရွိ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက KNU နဲ႔ ထိေတြ႔မႈရွိခဲ့တယ္’’ ဟု JMC-U အဖြဲ႔ဝင္ ဆလိုင္းေယာေအာင္က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍၎က ‘‘ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံတကာမွာ လည္းရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာက္ေျခတပ္ေတြ ၾကားထဲမွာ အဆက္အသြယ္ယူရမွာ မယူမိတာေတြ၊ အဆက္အသြယ္ယူရင္းကပဲ လစ္ဟာသြားတဲ့ ကိစၥ ေလးေတြ အဲဒါေတြကပဲ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ သေဘာပါ။ သို႔ေသာ္အဲဒါကို အခ်ိန္မီသိတယ္၊ ထိန္းသိမ္း ၾကတယ္ဆိုရင္ ျပႆနာအႀကီးႀကီး မျဖစ္ဘူးေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

JMC-U ကို အစိုးရ၊ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အစည္းအေဝးကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ JMC-U ၏အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ညႇိႏိႈင္းရန္ျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆလိုင္းေယာေအာင္ က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ထိေတြ႔မႈျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိသည့္ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေဒသအဆင့္ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီမ်ား အဓိကထား ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအဆင့္ ေကာ္မတီ စုစုေပါင္း ၁၀ ခုဖြဲ႔စည္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

# 7 Day