အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ ပါတီတိုင္းရင္းသားေရးရာေဆြးေႏြး

 

ယေန႕ ဧၿပီ (28) ရက္ေန႔ ၁း၃၀ နာရီတြင္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီး ေဒသ လံုးတံုေက်းရြာတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးေလးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးဝင္းမွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ဝင္းက ပါတီတိုင္းရင္းသားေရးရာအေျခခံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက တိုင္းရင္းသားလူငယ္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ေမာင္ (တိုင္းရင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ) က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္စည္းရုံးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႕အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ ပါတီနာယက ဦးၾကည္လင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာပါတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း ၃၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ၿပီး အျပန္အလွန္ဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ