လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္

 

မိတၴီလာၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုး သန္း၊ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဒုလက္ေထာက္ ဦးစီးမွဴး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ဧၿပီ၂၉ရက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ကြင္း ဆင္းကာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး အတြက္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေမြအုပ္စုထန္း ေတာေက်းရြာႏွင့္ေမြအုပ္စု ဥယ်ာဥ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးလိႈင္(ထီလာ)