ရခိုင္ ALD ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) အေနျဖင့္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရရွိ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ALD ေခါင္းေဆာင္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွာ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကို ခ်ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဒီရက္ပိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒုေခါင္းေဆာင္ကေနၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ သြားၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ လုပ္စရာရွိတာလုပ္ရမွာေပါ့’’ ဟု ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့’’ ဟု ဆိုသည္။

ALD သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ALD ပါတီႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒသတြင္း မဲအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) တို႔ကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) အျဖစ္ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ပါတီသစ္ ထူေထာင္ရန္ ALD အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ALD ပထမေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရန္ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ရာ ALD ပထမ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ယခင္က ပါတီ ဒုဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ကို ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႔နယ္မွ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးေအာင္စိုးအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ALD ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲရန္ ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္၊    ဦးမ်ဳိးေက်ာ္၊ ဦးဦးလွျမင့္၊ ဦးသာသာေမာင္တို႔ ငါးဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။

ALD ယခင္ဥကၠ႒ျဖစ္၍ လက္ရွိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးေအးသာ ေအာင္ထံ ပါတီထူေထာင္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိသည္ဟု ALD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဆိုေသာ္လည္း ဦးေအးသာေအာင္ ပါတီတြင္ ပါ၀င္ရန္ အေနအထားကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမသိရေသးေပ။

# 7 Day