မုိင္းဆက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေလေဘးသင့္ အိမ္ေျခမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္း) မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းသန္းဝင္း (ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္) ၊ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းခတၱိယ(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ၊ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါ၍ (၂၇.၄.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ (၂၂/ ၂၃. ၄.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေလပ်င္းမ်ားတိုက္ခတ္မူ ေၾကာင့္ စတံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ မယ္ၾကဳပ္ေက်းရြာမွ ေလေဘးသင့္အိမ္ေျခ
(၆၈)အိမ္မွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း(၂၀) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊ မိုင္းတြင္းေျမျပန္႔အုပ္စု၊ မဟုန္ကြယ္ေက်းရြာႏွင့္ မဟုန္ကန္ေက်းရြာမွ ေလေဘးသင့္အိမ္ေျခ (၃) အိမ္အတြက္ က်ပ္ (၂)သိန္း၊ မဟုန္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ဆရာေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ေက်ာင္းအတြက္အလွဴေတာ္ေငြက်ပ္ (၂)သိန္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကပါသည္ ။

ဆက္လက္ၿပီး မိုင္းတြင္းေတာင္ေပၚအုပ္စု ပူးနားကိုေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရိွခ့ဲ ၿပီး ပူနားကိုေက်းရြာမွ ေလေဘးသင့္အိမ္ေျခ (၃၀) မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေတြဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေလေဘးသင့္အိမ္ေျခမ်ားအတြက္ က်ပ္(၁၀)သိန္း အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္ ။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ