ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔ ေမာ္စကို၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္အတူ ေမာ္စကို၌ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကာသပေတးေန႔ ညေနခင္းတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး အစိုးရေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေနာက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏွစ္ႏို္င္ငံ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ စတင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာေဘးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည့္ ႐ုရွားတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကြ်န္းေလးခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပူးတြဲစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာေစႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီမႈကို ႐ုရွားထံမွ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္အတိုင္း အဆိုပါ ကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု အာေဘးက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ စီးပြားေရးအရ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တျခားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အာ႐ံုစိုက္လ်က္ ရွိသည္။

အာေဘးအေနျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္က ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(အင္န္အိတ္ခ်္ေက)