အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးက်ပ္ ၉၄၈ဝဝဝ ကို ယမန္ေန႔က ခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုးသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္ ၾကရာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဆာင္၊ စည္း႐ံုးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚအိအိ လိႈင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းတို႔က လက္ခံရယူခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရၿပီး ပါတီဝင္ စိစစ္ၿပီး အင္အား ၅၈၁၈ ဦးႏွင့္ ပါတီဝင္အသစ္အင္အား ၃၃၅ ဦး ထပ္မံစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)