သဃၤန္းကြၽန္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္း႐ုံးေရး အင္အားစာရင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္

 
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သဃၤန္းကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးကုိကုိႏုိင္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ)တို႔သည္ ယမန္ ေန႕ညေန၆နာရီခြဲတြင္ (င/က) ရပ္ကြက္သုိ႔ လမ္းအလိုက္အပိုင္ (၅)ပုိင္သုိ႔ ငယ္စာရင္းဇယားမ်ား စိစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္လူငယ္အသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံ ရန္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

SL