ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ လပတ္ညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ နာယကၾကီးမ်ား၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ အတြင္း ေရးမွဴးဦးသာဝင္းႏွင့္ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပါတီနာယကႀကီးမ်ား၊တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြး ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း၊ ပါတီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ စည္း ႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခရပ္/ေက်းအဆင့္တြင္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ မိမိေဒသတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ တကယ္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူလက္ခံလာ ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္လုပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ ဝင္မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝလာ ေစရန္သင္တန္းမ်ားဆက္လက္ပို႔ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယကႀကီးမ်ား က ေရွ႕ဆက္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအေသးစိတ္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)