၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသို႔ တက္သင့္၊ မသင့္ေဆြးေႏြးရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေသး၍ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္သင့္၊ မသင့္ကုိ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပါ တီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ေျပာသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကို သႀကၤန္အၿပီးတြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း က်င္းပ မည့္ရက္ အတိအက်ကို ပါတီအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ႏွင့္ ဥကၠ႒အဖဲြ႔မ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရမည္ ဟု ANPအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထုိးတဲ့ ANP ကလည္း ရခုိင္မွာရွိတယ္ေလ။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ လူမ်ဳိးကိုအေျခခံတယ္ ဆိုတဲ့က႑ကလည္း ေဆြးေႏြးမွ ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တက္ဖုိ႔ကမ်ားတာကိုး။ အဲဒါေၾကာင့္ UPC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ) ကို တက္ဖို႔၊ မတက္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခြင့္မရဘူးေလ’’ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္က အသံမပါဘဲနဲ႔၊ လူထုနဲ႔လူထုရဲ႕ သေဘာထားမပါဘဲနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းကိုတက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တက္သင့္၊ မတက္သင့္ေပါ့ဗ်ာ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖဲြ႔အနက္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ပအုိ၀္း စသည့္အဖဲြ႔မ်ားက လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပၿပီးျဖစ္သည္။

ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္အဖဲြ႕မ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေန သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းညီလာခံမတုိင္မီ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏုိင္ေရးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မေသခ်ာေသးေပ။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (ALP)ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ရခုိင္ ျပည္နယ္ အေနအထားအရ အစုိးရဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ဟု မွတ္ယူထားသည္။ # 7 Day