ေက်ာက္တံတားျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္အင္အားစိစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးမ်ဳိးသိန္း ဦးေဆာင္လွ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ဦးစိုးျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အရံ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္စည္းရုံးေရးမွဴးအမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ ဧၿပီ (၂၅) ရက္က အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္ (၃၅ လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္း) အတြင္း ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား စည္းရုံးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Yangon Regional Union Solidarity and Development