ပါတီဝင္အင္အား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္

 

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၈)ရပ္ကြက္သို႔ကြင္းဆင္း၍ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (ယာယီ)ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး (အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ႏွင့္ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ကြင္းဆင္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္သား