ထိုင္းအိုးပင္း ကရာေတးဒုိ ၿပိဳင္ပဲြြတြင္ ျမန္မာ ေရႊတံဆိပ္သံုးခု အပါအ၀င္ ဆုတံဆိပ္ ၁၀ ခု ရရွိ

၂၀၁၇ ထိုင္းအိုးပင္း ကရာေတးဒို ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာကရာေတးဒုိအဖဲြ႔က ေရႊတံဆိပ္သံုးခု အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ဆုတံဆိပ္ ၁၀ ခုရရွိခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြ၌ ျမန္မာ ကရာေတးဒုိအဖဲြ႔က ေရႊတံဆိပ္ သံုးခု၊ ေငြတံဆိပ္ တစ္ခုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ေျခာက္ခု ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။

ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ခတၿပိဳင္ပဲြတြင္ မင္းဟိန္းခန္႔၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ ၆၈ ကီလိုအထက္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္းသူဇာမင္းႏွင့္ အသင္းလိုက္ ခတၿပိဳင္ပဲြတြင္ သဇင္ေအး၊ ပိုးျမာႏွင့္ ေဆြေဆြေအာင္ တို႔အတဲြက ရယူေပးခဲ့သည္။ ေငြတံဆိပ္ဆုကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ ၅၅ ကီလိုေအာက္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္းရန္ပိုင္က ရယူႏုိင္သည္။

ေၾကးတံဆိပ္ ဆုမ်ားကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ခတၿပိဳင္ပဲြ တြင္ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္း ခတၿပိဳင္ပဲြတြင္ ရည္ ႏြယ္ထြန္း၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ ၇၅ ကီလိုေအာက္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ စိုင္းဉာဏ္လင္း၊ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ ၈၄ ကီလို ေအာက္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ခင္ၫြန္႔တို႔က ရယူေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းလိုက္ ကုမိတဲ့ ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာကရာေတးဒို အမ်ိဳးသားအသင္းက အိႏိၵယအသင္းကို အႏုိင္ရရွိၿပီး တတိယေၾကးတံဆိပ္ႏွင့္ ျမန္မာကရာေတးဒုိ အမ်ိဳးသမီးအသင္းက လာအိုအသင္းကို အႏုိင္ ရၿပီး တတိယေၾကးတံဆိပ္မ်ားရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပဲြသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရာေတးဒိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အသိအမွတ္ျပဳ ကယားျပည္နယ္ ကလပ္အသင္းမွ Cadet ပဲြစဥ္ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ကုမိတဲ့ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ေၾကးတံဆိပ္ ႏွစ္ခု သီးျခား ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရာေတးဒုိအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

(7 Daydaily)