အခြန္႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆုေၾကးေပးျခင္းဟု ဆို

အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုးမွဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံလစာ ႏွစ္ဆတိုးေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဆုေၾကး အေနျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပးမည့္ေငြပမာဏကို မသိေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆုေၾကးေပးျခင္းသည္ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုအေကာက္ခြန္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာ သည္။
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆုေၾကးေပးရန္ ၎တုိ႔၏ သံုးလတစ္ႀကိမ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ရွိႏွစ္ အခြန္ရရွိျခင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ သံုးလထက္ အခြန္ပိုမိုရရွိျခင္း၊ အဂတိကင္းရွင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ၾကည့္ၿပီးမွသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေပးမည့္ ဆုေၾကးကို တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
‘‘ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္ရဖို႔က အခြန္ဝန္ထမ္း လာဘ္စားေနလို႔ မရပါဘူး။ လူခ်င္းေတြ႔ၿပီးေတာ့ ညႇိတဲ့စနစ္၊ ႐ံုးဌာနကေန စည္းၾကပ္တဲ့စနစ္ က်င့္သံုးေနရင္ အၿမဲတမ္း အဂတိတရားနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ မလြတ္ကင္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္က သူ႔ရဲ႕ အခြန္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး စည္းၾကပ္တာကို ခံယူတဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းေနတယ္’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားႏုိင္ရန္ အေျခအေနရွိေသာ္လည္း ယင္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လံုးဝအဂတိမလိုက္စားဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ရဲရဲႀကီးေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စု အေကာက္ခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း တာဝန္ေက်ပြန္သည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမႇင့္ရန္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳ၊သံုးစြဲႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ အခြန္ထမ္းႀကီးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးမည္ဟု သတင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ ထြက္ေပၚ ေနၿပီး ထိုသို႔အခြန္ေငြ ပိုေဆာင္ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုသာ အခြန္ စည္းၾကပ္ရသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္၍ အခြန္ေငြပိုရွာႏုိင္ျခင္းသည္ မထူးဆန္းသကဲ့သို႔ လံုးဝလာဘ္မစားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ဟု ဆုိျခင္းမွာလည္း အျခားဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္စားသည္ဟု စြပ္စြဲရာေရာက္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေကာက္ဥပေဒတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ အခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမႇင့္ရန္ဆုိေသာ အခ်က္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခုိင္က ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အႀကံျပဳ ခဲ့ေသးသည္။
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္း၊ ေအာင္ဘာေလ က႑မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းအခြန္ေငြက်ပ္ ဘီလီယံငါးေထာင့္သံုးရာေက်ာ္ ရရွိၿပီး ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အခြန္ေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ေလးေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ က်ပ္ဘီလီယံ ခုနစ္ရာေက်ာ္တိုးကာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

# 7 Day