မင္းလွျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီႏွင္႔ ABC Professional Training Centre တို႔ပူးေပါင္း၍ အခမဲ႔ ပညာဒါန ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင္႔လွစ္

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ သာယာ၀တီခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီႏွင့့္ ABC Professional Training Centre တို႔ပူးေပါင္း၍ ပညာဒါန အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းကို (၃၀-၄-၂၀၁၇) မွ (၃၀-၅-၂၀၁၇) အထိ မင္းလွၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

09.775500750
09.774095667
09.774095669
09.401553210