ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ႐ုရွား၏ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာ

ေရနံေစ်းက်ဆင္းမႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႐ုရွားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကမၻာေပၚတြင္ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ တတိယအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ႐ုရွားစစ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္လာကာ ေဒၚ လာ ၆၉ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (ယူ႐ို ၆၄ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္) ရွိခဲ့သည္ဟု စေတာ့ဟုမ္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနဌာန (SIP) ၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ စစ္သံုးစရိတ္သည္ ႐ုရွားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုး ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ “႐ုရွားစီးပြားေရးဟာ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ေစ်းေတြက်ဆင္းမႈ၊ ယူကရိန္း အေရးေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ ေနတုန္းမွာ အခုလို စီးပြားေရးအေပၚ၀န္ပိေစမယ့္ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု SIPRI မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ႐ုရွား၏စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ဥေရာပေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးေပါင္း စစ္အသံုးစရိတ္၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟုသိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ စစ္စရိတ္အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ ယမန္ႏွစ္က အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ က်ဆင္း သြားကာ ေဒၚလာ ၆၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည့္အတြက္ စတုတၳေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ေဆာ္ဒီသည္ ေဒသတြင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနသည့္ၾကားက ယခုကဲ့သို႔ စစ္အသံုးစရိတ္ က်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အေမရိကန္၏ စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာၿပီး ေဒၚလာ ၆၁၁ ဘီလ်ံရွိလာကာ အေမရိကန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏စစ္အသံုးစရိတ္မွာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာကာ ေဒၚလာ၂၁၅ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။ SIPRI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကမၻာစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ အာဖဂန္ႏွင့္ အီရန္တို႔မွ အေမရိကန္တပ္မ်ား ျပန္႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ စစ္အသံုးစရိတ္သည္ က်ဆင္းေနရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ တက္လာေတာ့မည့္ အရိပ္ အေယာင္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ဥေရာပ ေဒသတြင္လည္း ၂၀၁၅ ၊၂၀၁၆ ႏွစ္ႏွစ္လံုး စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။  # Eleven