ပါတီ၀င္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဌး၊ စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးတင္သိန္း တို႔သည္ ဧၿပီ (၂၂) ရက္က သေျပတန္းေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Usdp Yedashe