အဂၤပူျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား လွဴဒါန္း

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေနလင္းေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေညာင္က်ဳိးေဒသ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္က သကၠယ္တန္းေက်းရြာအုပ္စု ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ၊ ဘုရားကြ်န္းေက်းရြာ၊ လက္်ားကုန္းေက်းရြာ ကြ်န္းေရႊဝါ ေက်းရြာႏွင့္ ခ်င္းကုန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ နယ္ေျမခံပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ခ်င္းကုန္း ေက်းရြာ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ (၅၀)အိတ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္၍ လူေတာ္စုအုပ္စု အၿမိဳင္းေက်းရြာ ဇမၺဳဒီပ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ဆရာေတာ္ အားဖူးေျမာ္ၿပီး ဓမၼစကူးလ္တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အာဟာရ ဒါနအျဖစ္ မုန္႔မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ေယာဂီေဆာင္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ (၃၀)အိတ္တို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Ko Ko Pai