မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုဓမၼာ႐ံု၌ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္း

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ အထက္ရွမ္းစုရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုဓမၼာ႐ံု တြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းကစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ဦးစီး၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုး၊ ဦးအိုက္စိုင္း၊ ဦးသန္းစိုးတို႔ႏွင့္ပါတီဝင္အင္အား ၂၅ ဦးတို႔သည္ အဆိုပါဓမၼာ႐ံုဝင္းအတြင္း သန္႕ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ သစ္ပင္ခ်ဳံ ႏြယ္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္အားဒါနကုသိုလ္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းေဌး(ဒလ)