ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဦးသန္းေဌး၏ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

 

မၾကာမီတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္ေဟာင္းလြန္ေျမာက္၍ ႏွစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိပါေတာ့မည္။ ႏွစ္ေဟာင္း ႏွစ္သစ္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ လူတို႔၏သတ္မွတ္ခ်က္မွ်သာျဖစ္ပါ၏။ တရားကိုယ္သေဘာကား မည္သို႔ေသာ တန္ခိုးရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္၊ အာဏာရွင္ကမွ် ရပ္တန္႔ထားႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ ”အခ်ိန္”ဟူေသာ ကာလယႏၲရားႀကီး တိုက္စားဝါးမ်ိဳေနျခင္းမွ်သာ….။
သင္ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ႐ုပ္ခႏၶာမခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသးသမွ် ေန႔သစ္မ်ားစြာ ႏွစ္သစ္မ်ားစြာကို မနက္ျဖန္မ်ားစြာ တြင္ ၾကံဳရပါမည္။ ၿပီးေတာ့ ေဟာင္းအိုကုန္ဆံုးၾကေလဦးမည္။
လူဆိုသည္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးေတြကိုသာ အလိုရွိၾကသည္။ ဆုေတာင္း ဆုယူျပဳရာတြင္ပင္ ”စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါရေစ”ဟု ဆုေပးေတာ့ ”စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ”ဟုဆိုေလ့ရွိၾကသူမ်ား၊ ကုန္လြန္ေတာ့မည့္ တစ္ႏွစ္တာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံးေတြရခဲ့ၾကပါၿပီလား။ မရေသး ပါလွ်င္- မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရွ႕မွာေစာင့္ႀကိဳေနပါ၏၊ မိမိအနာဂတ္အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္သာျဖစ္ပါ၏။ လူသာမန္ထက္ ထူးျခားေသာကယ္တင္ရွင္လည္းအမွန္မရွိပါ။ ကိုယ္တိုင္ပညာဥာဏ္ႏွင့္ အားထုတ္မႈကသာ အခရာက်ပါသည္။ အစားထိုးမရေသာ ”အခ်ိန္”ေတြ လ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးေနတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ၾကပါ၏။
”ႏွစ္သစ္တြင္ သင္တို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ရာ ဤႏိုင္ငံသည္ ေလာကပါလတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေသာ၊ သာသနာေရာင္ဝါ ထြန္းေတာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါေစဟု ေတာင္းဆုျပဳပါ၏”၊ စုေပါင္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည့္ ပညာ၊ သုတ၊ ဝီရိယ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစခင္ဗ်ား။
ဦးသန္းေဌး
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ၄င္း၏ လူမႈ ကြန္ရက္(ေဖ့စ္ဘုတ္)စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းကုိ ျပည္သူမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ