ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ပယ္မဲအေရအတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ကြန္ယက္ေျပာ

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး အျခားမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ခိုင္လံုမဲေရတြက္မႈအျပင္ ပယ္မဲ အေရ အတြက္ကိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ပယ္မဲမ်ားကို ေရတြက္ ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ယက္ (MEON) က ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

ဧၿပီလ ၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္႐ံုးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ေသာ MEON ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ ကနဦးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္မွာရိွတဲ့ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပယ္မဲကို ေရတြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ information (သတင္း) gap (ကြာဟခ်က္) ျဖစ္သြားပံုရတယ္၊ အဲ့ေတာ့ သူတို႔ ပယ္မဲကို မေရေတာ့ဘူး၊ ပယ္မဲေတြကို ဒီအတိုင္းထားလိုက္ဆိုၿပီး ခိုင္လံုမဲေတြကိုပဲ ေရတြက္သြားတာရိွတယ္၊ အဲ့ဒီမွာ ပယ္မဲဆိုၿပီး list(စာရင္း) မထြက္လာခဲ့ေတာ့ဘူး၊ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲ႐ံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က announce (ထုတ္ျပန္တာ) လုပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဒီဟာက ခိုင္လံုမဲျဖစ္တယ္၊ ဒီဟာက ပယ္မဲျဖစ္တယ္ ဒါဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး list(စာရင္း)ေတြ ထြက္တယ္၊ အဲ့မွာ ေက်းသီးမွာ ပယ္မဲ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာမပါလာခဲ့ဘူး” ဟု MEON တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ Rainmaker ၏ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ မေအးသႏာၱေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ယက္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီအရင္ခံစာကို ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ထုတ္ျပန္သြား မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  မဲဆႏၵနယ္ (၂၂)ခု ရိွခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ပယ္မဲေရတြက္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္တြင္မူ မဲေပးခြင့္ရိွသူ ၅၃၄၈၄ ဦးအနက္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးခဲ႔သူ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ယက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

# Mizzima