အာရွယူ-၁၉ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္အသင္း ဗိုလ္စြဲ

အာရွအမ်ိဳးသားယူ-၁၉ ခ်န္ပီယံရွစ္ေဘာ္လီေဘာ ၿပိဳင္ပြဲဗိုလ္လုပြဲတြင္ ဂ်ပန္အသင္း က ေတာင္ကိုရီးယား အသင္းကို သံုးပြဲျပတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒိၶအားကစား႐ံု (B) ၌္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ယင္းပြဲတြင္ ဂ်ပန္အသင္းက ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းကို ရမွတ္ ၂၅-၁၇၊ ၂၅-၁၈၊၂၅-၁၉ ျဖင့္ သံုးပြဲျပတ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူခဲ့သည္။

တတိယ ေနရာလုပြဲတြင္ တ႐ုတ္အသင္း က အီရန္အသင္း ကို (၃-၁) ပြဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ အဆင့္ (၇-၈) သတ္မွတ္ခ်က္ပြဲ တြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းက ၾသစေၾတးလ်အသင္းကို သံုးပြဲ ျပတ္ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၈) ေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

အုပ္စုအဆင့္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ျမန္မာအသင္းက ၾသစေၾတးလ် အသင္းကို (၃-၁)ပြဲ ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ ေသာ္လည္း အဆင့္ (၇-၈) သတ္မွတ္ခ်က္ပြဲတြင္ျပန္ လည္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ အဆင့္ (၈) ေနရာျဖင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။ ယခုပြဲ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်အသင္းက အဆင့္ (၇) ေနရာ၌ ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆင့္ (၅-၆) သတ္မွတ္ ခ်က္ပြဲတြင္ တုိင္ေပအသင္းက ထိုင္းအသင္းကို သံုးပြဲျပတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တိုင္ ေပအသင္းက အဆင့္ (၅) ႏွင့္ ထုိင္းအသင္းက အဆင့္ (၆) ေနရာ၌ အသီးသီး ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၁ သင္းပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့့သည့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ သီရိလကၤာအသင္းက အဆင့္(၉)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အသင္းက အဆင့္(၁၀)ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အသင္း က အဆင့္ (၁၁) ေနရာတို႔၌ အသီးသီး ရပ္တည္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

(7 Day daily)