ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ား ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို ဧၿပီလ (၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပသည္။

အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ စိုးက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္၊ အား နည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေျပာ ၾကားရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားဝန္းရံသူမ်ားအားလံုး အားႀကိဳးမာန္တက္ႀကိဳးစားခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဘက္မွ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈ နည္းပါးေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရ ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝတြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ ကို ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ေဒသ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥမွန္သမွ် ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္မေနဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပည္သူႏွင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လို ေၾကာင္း၊ပါတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္ သူႏွင့္ ကင္းကြာမေနသင့္ေၾကာင္း ပဏာမေျပာၾကားျပီး တက္ေရာက္ လာၾကေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒မ်ားက အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းအတြင္းေရး မွဴးဦးသာဝင္းက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအျဖစ္ပါတီဝင္စိစစ္ေရး၊ ပါတီ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံေရးႏွင့္ပါတီ ဝင္အင္အား တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ေျပာၾကားျပီး ရန္ကုန္တိုင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက နိဂံုး ခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ဘက္စံု ေထာင့္စံုေဆာင္ ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ျပီး ေအာက္ေျခရပ္/ေက်းအမႈ ေဆာင္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေအာင္ႏိုင္စိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရန္၊ ေရြး ခ်ယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကရန္၊ လုပ္ခ်င္ ကိုင္ခ်င္ စိတ္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္သစ္ မ်ား ဆက္လက္စုေဆာင္းၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)