ေရတာရွည္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ထိန္ ဦးေဆာင္၍ စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးဝင္းၫြန္႔၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဧၿပီလ (၅) ရက္က ပီတူးေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ဝါးရံုေတာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။