ပုသိမ္ခရုိင္ ပါတီႏွင့္ (၇)ျမိဳ႔နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရုိင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္း အေဝးအား ဧၿပီလ (၂) ရက္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္က က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပုသိမ္ခရုိင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ား၊ ျမိဳ႔နယ္ ဥကၠဌမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘဏၭာေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း (၂၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ပုသိမ္ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ တိုင္းပါတီ၏ လမ္းညႊန္ မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ပါတီဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္စဥ္
မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ မိမိျမိဳ႔နယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁)အခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

# USDP Ayeyarwady Region News a