၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔ ေက်းရြာစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔သည္ (၂-၄-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမ(၁) ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေအာင္ေျမ (၁)ေက်းရြာ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Usdp Kachin