တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း)တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းနွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္း၀ိုးလွဳိင္၊ ေဒၚၾကည္ေမတို႔သည္ ဧၿပီလ (၃) ရက္ေန႔က တာခ်ီလိတ္ (ေမတၱာရွင္လူမွုကူညီေရးအသင္း)အား တန္ဖိုးေငြ (၃၇၅၀)ဘတ္ရွိ အသက္ကယ္ ဦးထုတ္ (၁၅) လံုး လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

 

ထို႔ျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုေပါင္း၍ ပုန္းထြန္၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ႏွင့္ တာေလ/က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ ေရးရာ၀တ္စံုမ်ားအား ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ