ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးသည္ မတ္ ၃ဝရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့သည္။

 

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက မိမိတို႔ပါတီသည္ အဘက္ဘက္မွ ခိုင္မာေတာင့္တင္းစြာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္သလို ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ပါတီ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပထမဦးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရသည္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေရြး ေကာက္ခံျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာင္ငံတြင္ လက္ရွိေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ား၏ လစာ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကိုက္ညီမႈမရွိ ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္သား မ်ား ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးသျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို စြန္႔လႊတ္ခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကေၾကာင္း၊ အဓိက အခက္အခဲမွာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားေျပာင္ ေျပာင္တင္းတင္းက်ဴးလြန္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုသိရွိရန္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေပးၾကဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ပါတီ တြင္းမွာလည္း ပါတီဝင္အင္အား တိုးတက္ရရွိေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူက အားကိုးယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ အတိုက္အခံ ပါတီဝင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ မိမိတို႔၏မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုေဖာ္ျပၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းမွာၾကားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက ေငြစာရင္းမ်ား စနစ္တက်ျပဳစုထားရွိ ေရး၊ ပါတီဝင္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကိုတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ားကျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)