ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး တူရကီသံ႐ံုးမွ ဒုတိယသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀မွ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က တူရကီသံ႐ံုးမွ ဒုတိယသံအမတ္ႀကီး Mr-Eymen Ozsahin အား အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုကာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခင္းမ်ား၊ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးအခင္း အက်င္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေျခ အေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Rakhine USDP