မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေပးအပ္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအသီးသီး၏ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္ ၃ဝ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးစုေပါင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပါတီအသီး သီးမွပါတီဝင္ေပါင္း ၂၇၄၅၃ ဦးအတြက္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၁၃၇၂၆၅ဝဝ အား ခ႐ိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာေရးမွဴးထံသို႔ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကးအမ်ားဆံုးေပးသြင္းသည့္ မလွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အား တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္းအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒မွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကးေကာက္ခံေပးသြင္းေရးကိစၥမ်ား၊ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ ေရးကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ၿပီးတက္ေရာက္လာေသာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပရာသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရး မွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
သုတ