မ်က္လံုး လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ကြန္ျပဴတာအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာသစ္ကို စပိန္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့

စပိန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း San Sebastian ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ ဖက္စပ္ စပိန္ကုမၸဏီတစ္ခု သည္ မ်က္လံုးလႈပ္ရွားမႈကို အာရံုခံ၍ ကြန္ျပဴတာ၏ေမာက္စ္ (mouse) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စာရုိက္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာသစ္တစ္ခုကို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းနည္းပညာသစ္အား က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။မ်က္လံုးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (software) ထည့္သြင္းထား ေသာ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု စက္ပစၥည္းအား ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စာပို႔ျခင္း၊ မိသားစုမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚရွိ ကီးဘုတ္ (Keyword) တစ္ခုေပၚမွ စာလံုးမ်ားအား မ်က္လံုးလႈပ္ရွားမႈကို အာရံုခံ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (software)ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါနည္းပညာအား အသံုးျပဳေနသူ ဦးေရ ၇၀၀ ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ လူေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)