ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္ အတည္ျဖစ္ပါက မူလတံတားအမည္ ျပန္ရရန္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဆက္လက္လႈပ္ရွားမည္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္ထားေသာတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းတံတား ဟု အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံသုိ႔ ျပန္လည္ စဥ္းစားေပး ရန္ တင္ျပထားေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးဘဲ ထိုတံတားအမည္ အတည္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တံတားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္လူထုတစ္ရပ္လံုး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ မတ္လ ၇ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ ဓာတုမာလမြန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု)အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္း ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

ထိုေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအမည္ေပးသည့္ကိစၥအား ျပန္လည္ စဥ္းစား ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ တင္ျပထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ မတ္လ ၂၉ ရက္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီတင္ျပမႈေတြကို အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာ အခုအခ်ိန္ထိ မရွိေသး ဘူး။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးတာနဲ႔ ကၽြန္မတို႔လုပ္ရမယ့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ဆက္လက္ လႈပ္ရွားမယ္။ သိနားလည္တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ရလာတဲ့အေျဖအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္က ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔ တိုင္ပင္မယ္ဆုိတာ ေျပာလို႔မရပါဘူး’’ ဟု သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအသြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ မိကြန္းခ်မ္းႏြံက ေျပာသည္။

တံတားစီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိ္န္တြင္ ေပးထားသည့္အမည္အတိုင္း သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ကိုသာ ဆက္လက္အမည္ေပးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟု အမည္ေပး ျခင္းကို မႀကိဳက္၍မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဆႏၵကို အေလးေပးဂ႐ုစိုက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရထံ ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အသြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္မြန္က ဆုိသည္။

# 7 Day Daily