ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေျမေအာက္ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈက အေတာ္ခရီးေရာက္ေနႏိုင္ ဟုဆုိ

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေျမာေအာက္ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈက အေတာ္ခရီး ေရာက္ေနဟန္ရွိေၾကာင္း 38North ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မတ္ ၂၉ ရက္က ေဖာ္ျပသည့္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပန္ဂ်ိဳင္ရီႏ်ဴကလီးယားအေျခစိုက္စခန္းကို မတ္ ၂၅ ရက္က ႐ုိက္ယူထားေသာ ၿဂိဳဟ္တုပုံမ်ားအရ ေျမေအာက္ စမ္းသပ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈကို ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ပုံရေၾကာင္း အေမရိကန္ Johns Hopkins တကၠသိုလ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ 38North ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ေနာက္ဆုံးေျမေအာက္ေဖာက္ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ အေျခစိုက္စခန္း၏ ေျမာက္ဖက္တူးေျမာင္း အျပင္ဖက္တြင္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားကို တပ္ဆင္သြယ္ တန္းထားၿပီး ေၾကာင္းကို ဓာတ္ပုံမ်ားက ညႊန္ျပေနေၾကာင္း အကဲျဖတ္မ်ားက ဆိုသည္။

“ဒီေကဘယ္ႀကိဳးေတြကို သြယ္တန္းထားတာဟာ စမ္းသပ္မႈ အစပ်ိဳးရန္၊ ေပါက္ကြဲမႈမွ အခ်က္အလက္မ်ား စုယူရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ယူရန္တို႔အတြက္ အသုံးျပဳဖို႔ တပ္ဆင္ သြယ္တန္းထားပုံရပါတယ္။” ဟု ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပသည္။

၎အျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း စသည္တို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ယင္း တူးေျမာင္းမွေရမ်ားကို စုပ္ယူကာ ေျခာက္ေသြ႔ေနေအာင္လည္း စီမံလုပ္ေဆာင္ထားၿပီးေၾကာင္းကို အကဲျဖတ္မ်ားက အေလးထားကာ ေျပာခဲ့သည္။

EFE_EPA