လဟာျပင္ေစ်းေဟာင္းေနရာရွိ Junction City စင္တာ မတ္လကုန္ ဖြင့္မည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္ လဟာျပင္ေစ်းေဟာင္းေနရာ၌ တည္ေဆာက္ေန သည့္ Junction City စင္တာကို မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၃ ထပ္အျမင့္ ႐ံုးခန္းတာဝါတစ္ခု၊ Junction City ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္တို႔ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး Junction City ေစ်းဝယ္စင္တာတြင္  ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္  စားေသာက္ဆိုင္မ်ားပါဝင္ကာ အခ်ိဳ႕ ဆိုင္ခန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ မူလဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယခင္ဆုိင္ခန္းမ်ားကိုပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိ တက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာ၌ ေစ်းဆိုင္ခန္းေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီး ေမလကုန္တြင္ ဆုိင္ခန္း အားလံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚစႏၵာထြန္းက ေျပာသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္းေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္၊ အထပ္ ၂၅ ထပ္ပါဝင္ မည့္ Pan Pacific ဟိုတယ္ကို လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

စီမံကိန္း၏ အပိုင္း−၂ တြင္ ပါဝင္မည့္ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အခန္း ေပါင္း ၂၆၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည့္ လူ ေနအေဆာက္ အအံုမ်ားကို ၂၀၁၈ ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို  တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Shwe Taung Group သည္ အိမ္ၿခံေျမ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အ ေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္တြင္းထိပ္သီး ကုမၸဏီျဖစ္သည္။