ယခင္သက္တမ္းမွာေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္ပါတယ္

 

ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပသြားမည္ဟု ေျပာၾကား လာသည့္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုင္းကံႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံမယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အမည္နဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ ဝင္ေရာက္ေရြး ခ်ယ္ခံျဖစ္ပံုကို သိလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္အမည္က ဦးစိုင္းကံျဖစ္ပါ တယ္။ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတိက မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕ မိုင္း ေအာ့ေက်းရြာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ ဟာေဒသခံမိုင္းရွဴးသားစစ္စစ္ပါ။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာက အႏိုင္ ရရွိၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တာဝန္ကို ငါးႏွစ္ၾကာတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆိုဆရာက တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ တယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ဗမာပါလို႔ ေျပာဆိုေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါဆို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို တိုင္းရင္းသားေတြ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ပါတီလို႕ ေျပာလို႕ရပါသလား။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ ဦးအေနနဲ႕ေရာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္က ရွမ္းတုိင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႕ရဲ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို တိုင္းရင္းသား ေတြနဲ႕စုဖြဲ႕ထားတဲ့ပါတီလို႔ ေျပာရင္လည္း လံုးဝမွားယြင္းမႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားသီးသန္႕လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာတုိင္းရင္းသား သီးသန္႕လည္းမဟုတ္ ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္း သား ၁၃၅ မ်ဳိး ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပါတီ ကို ”ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ” ျဖစ္ပါတယ္ လို႕ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ အရင္အစိုးရ သက္ တမ္းမွာေရာ ဘာမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ သလဲ။ ေနာက္ဒီၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာဘာေတြ လိုအပ္ခ်က္ ေတြရွိလဲ။ ဘာလုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တာ မ်ားရွိသလဲ။
ယခင္အစိုးရသက္တမ္းမွာ မိုင္းရွဴး ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား စြာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးလုပ္ငန္းတို႕ ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာေတြမွာ အားရ ေက်နပ္မႈမရွိေသးလို႕ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးခ်င္ပါတယ္။
၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနနဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းပါတီမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေသြးသစ္ေလာင္းခဲ့တယ္။ ေမးခ်င္တာကေတာ့ ဆရာ့အေနနဲ႕ယံု ၾကည္မႈ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၿပီး ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသလဲ။ အခုၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ဳိးထားပါသလဲ။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႐ံႈးခဲ့တာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီက ၃၂ ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုရလဒ္မ်ဳိးရရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ယံုၾကည္မႈပိုမိုခိုင္မာလာေစပါ တယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႕ အႏိုင္ ရရွိမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္က အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ လုပ္ ေဆာင္ရေတာ့မယ္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ အေပၚေရာ အားရမႈေတြရွိရဲ႕လား။ ဘာ မ်ားေဝဖန္ အၾကံျပဳလိုပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ေတာ့ အားရေက် နပ္မႈမရွိပါဘူး။ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ တယ္လို႕ ခံစားရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္အဆိုမ်ား ျဖစ္ရင္ လႊတ္ေတာ္အင္အားကို မူတည္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အသိ တရားနဲ႕ယွဥ္ၿပီးဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္လို႕မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့အခါျဖစ္ေစဘာေတြမ်ား အဆင္မေျပတာေတြ ရွိပါသလဲ။
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရတာကေတာ့ အစစ အရာရာအဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲ႐ံု တည္ေနရာနဲ႕မဲဆႏၵရွင္ေနထိုင္တဲ့ေနရာ ေဝးကြာေနတဲ့အတြက္ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိပါတယ္။
ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ျပည္သူကို ဘာမ်ားစကားပါးခ်င္ ပါသလဲ။”ကိုယ္ဘာလုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္တယ္”ဆိုတာကို ျပတ္ ျပတ္သားသားေျပာ ဆိုခ်င္တာမ်ားရွိပါ သလား။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနနဲ႕ျပည္သူ ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႕လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳေျပာၾကားခ်င္ ပါတယ္။
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တာမ်ားရွိရင္ ေျပာ ၾကားေပးပါ။
ျပည္သူလူထုဘဝဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းနဲ႕ပါတီကိုမဲေပးေရြးခ်ယ္ ပါလို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ေနထက္ေဝ