မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ဒုတိယ)အႀကိမ္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ ပြဲျပဳလုပ္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ (ဒုတိယ)အႀကိမ္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔ (၃၀-၃-၂၀၁၇) နံနက္ (၀၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္ေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရး မွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠဌမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဝင္ေပါင္း (၂၇၄၅၃) ဦးအတြက္ ပါတီ၀င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး (၁၃၇၂၆၅၀၀ိ/-) အား ခရိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး မွဴးထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး အမ်ားဆံုး ေပးသြင္းသည့္ မလွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အား တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ (၁၀၀၀၀၀ိ/-) အား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

# Zaw Aung Htet