မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုျခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အုပ္စုသံုးစုမွမဲ႐ံုမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရဟုဆုိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္စုသံုးစု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိ မဲ႐ံုေပါင္းေျခာက္႐ံုကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္ဟု လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သတင္းရရွိသည္။

မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ကြန္ေခ်ာင္း၊ ေနာင္အက္၊ ေမာ္ေမ့ စေသာအုပ္စုသံုးစုရွိ ၀မ္လြယ္တစ္႐ံု၊ ေမာ္ေမ့ႏွစ္႐ံု၊ ကြန္ေခ်ာင္းတစ္႐ံု၊ ေနာင္အက္ႏွစ္႐ံု စုစုေပါင္း မဲ႐ံုေျခာက္႐ံုရွိၿပီး ၀မ္လြိဳင္တြင္လည္း တုိင္ၾကားစာမပုိ႔မီ ကတည္းက မဲ႐ံုကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“မဲ႐ံုေရႊ႕လိုက္တာကေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ လက္နက္ကိုင္ေတြကလည္း ရွိေနတာေလ။ တခ်ဳိ႕ပါတီေတြ သြားၿပီး မဲဆြယ္ခ်ိန္မွာ သြားေရးလာေရး အကန္႔အသတ္ရွိတာေပါ့။ သတင္းပို႔ၿပီးေတာ့ သြားရမယ္ဆိုေတာ့ ပါတီေတြက လြတ္လပ္မႈကို ထိခုိက္ပါတယ္ဆိုၿပီးတုိင္ၾကတယ္ေလ။ ေဒသခံေတြကေတာ့ မဲ႐ံုေဆာက္ေစ ခ်င္တယ္။ ပါတီေတြကေတာ့ အဆင္မေျပဘူး ေျပာတာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရပ္ဆုိင္းလိုက္တာကိုေတာ့ မလို ခ်င္ဘူး။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ေစတနာေလးနဲ႔ ဒီဘက္ကိုေရႊ႕လိုက္တာပါ။ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ရမယ္လို႔ေတာ့ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်” ဟု လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၂၄ စု၊ ကြန္ေက်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နားစံေက်းရြာအုပ္စု၊ နား၀ုိင္၊ ေနာင္အက္၊ ဖာယ၊ မုိင္းစံမုိင္း ေအာ့ေမာ္ေမ့၊ ၿမိဳ႕မပန္ခြဲ၊ လြိဳင္ႏုိင္း၊ ၀မ္ေဆာ့၊ ၀မ္လြိဳင္၊ ဟုိက္ပါ၊ ဟိုဆိုင္၊ ဟိုပံု၊ ေဟြေဟး၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ (မုိင္းစံ)၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ (မုိင္း႐ွဴး)၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ မုိင္းစံ၊ အမွတ္ (၂) မုိင္း႐ွဴး၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ မုိင္းစံ၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ မုိင္း႐ွဴး၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၅၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD ပါတီ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ၀လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ စုစုေပါင္းပါတီငါးပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး ေရြးေကာက္ခံ ရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပါတီ၊ ျပည္နယ္ (၁) တြင္ေလးပါတီ၊ ျပည္နယ္ (၂) တြင္ ငါးပါတီ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ အုပ္စု၊ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၄ ႐ံု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။   # Eleven