ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဇလပ္ရိပ္သာ၌ မတ္လ (၂၄) ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ပါတီဝင္မ်ားအား ဦးစြာ မိတ္ဆက္အမွ ာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ပါတီဝင္ႏွစ္ဦးက လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ပါတီဗဟုိအၾကံေပးဦးေအာင္မင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား အင္အား၂ဝခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။