(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားကုိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တက္ေရာက္အားေပး

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ေရးမွဴးဦးေဌးဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ၂၂ဝ တို႕ သည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ယခုလ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည့္(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတြင္ခ်ီတက္ၾကေသာစစ္ေရးျပစစ္ေၾကာင္းႀကီး မ်ားကုိ တန္းစီကြင္းမွ စစ္ေရးျပကြင္းသို႕ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳပန္းစည္း မ်ား၊ ပန္းကုံးမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါစစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

Union daily