ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ေအာင္ႏူိင္ေရးအတြက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ပန္းဖလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝ

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ယေန႔ မတ္လ
(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ကေညာ္ေက်းရြာႏွင့္ ဘုိးနက္၊ သေကၠာ ေက်းရြာမ်ား႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ားဆီသုိ႔ တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ ပန္းဖလက္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၾကသည္။

ပန္းဖလက္မ်ားျဖန္႔ေဝရာတြင္ ေက်းရြာ႐ွိမဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းအား ေအာင္သေျပမ်ားႏွင့္ အေမြးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပတ္ဖ်န္းကာ ႀကဳိဆုိခဲ့သည္။

အဆုိပါပန္းဖလက္မ်ားျဖန္႔ေဝရာ၌ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးစန္းကုိ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၈၀) ဦးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထုံ ခ႐ုိင္႐ွိ ျမဳိ႔နယ္ (၄) ၿမဳိ႕နယ္မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၅၀) ဦး တုိ႔သည္ တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ ပန္းဖလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

#naylinnhtun