ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ုိင္ရွိၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ုိင္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ဦးစြာမိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ားက သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။