ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပရဟိတကေလးငယ္မ်ားအား ဝတ္စံုလွဴဒါန္းေပးအပ္

 

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပါတီ ဝင္မ်ားအတြက္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကးစုေပါင္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ပရဟိတ ကေလးငယ္မ်ားအား ဝတ္စံုလွဴ ဒါန္းေပးအပ္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပ ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးအလွဴရွင္မ်ားက ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ မ်ားမွ ပါတီဝင္ ၅ဝဝဝ အတြက္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးစုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္းကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ပါတီမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ မ်ားက လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ အလွဴရွင္မ်ားက သစ္ပုဂံပင္ေက်ာင္းတိုက္ ပရဟိတ ေဂဟာမွကေလးငယ္ ၅ဝအတြက္ ဝတ္စံုမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းမင္းက လက္ခံရယူခဲ့ သည္။
ထို႔ေနာက္ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္မႈအေပၚေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျမင့္ က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူဒီေန