ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင္႕

 

ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ ေသာ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၂/၂ဝ၁၇)ဖြင့္ပြဲကို မတ္လ (၂၅) ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ေပါက္ေခါင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပခ့ဲသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းထြန္းျမင့္တို႔က သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၾက ၿပီး သင္တန္းမွဴး ဦးသိန္းစိုးက သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဖြင္႔လွစ္ရျခင္းမွာ ေဒသတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား သက္ေမြးပညာ တတ္ေျမာက္ေစရန္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသင္တန္းသို႔ သင္တန္း သူ ၄၅ ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကား လ်က္ရွိၿပီး သင္တန္းကာလမွာ တစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္(ျပည္)