လမ္းမေတာ္ ေက်ာက္တံတား မရမ္းကုန္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းမဲဆြယ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးခြင္အမွတ္ (၃)ႏွင့္(၄)အတြင္းပါဝင္သည့္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚသက္ ထားလိႈင္၊ လမ္းမေတာ္၊ ေက်ာက္တံတား၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မ်ားပူးေပါင္း၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေဝငွျခင္း ၊ စေတကာကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးသန္႔(လမ္းမေတာ္)