မံုရြာၿမိဳ႕ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသို႔ မဲလက္မွတ္မ်ားစတင္ပို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန့တြင္ ရဲအင္အား ၇၀ဝ နီးပါး လံုၿခံဳေရးခ်မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲလက္မွတ္မ်ားကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားထံ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ႐ံုးမွ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ပို႔ေဆာင္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၇၀ဝ နီးပါးျဖင့္ လံုၿခံဳေရးရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲလက္မွတ္မ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားလိုက္ပါခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၇၀ဝ နီးပါး အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႔နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“မဲ႐ံုေတြအားလံုးမွာေရာ၊ ကိုက္ ၅၀ဝ ျပင္ပမွာေရာ၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးေတြမွာေရာ အရန္မီးသတ္ေတြ၊ ဆယ္အိမ္ မွဴးေတြနဲ႔အတူ လံုၿခံဳေရးခ်သြားမယ္၊ လွည့္ကင္းအဖြဲ႔လည္းရွိမယ္။ ယင္းမာပင္၊ ကသာ၊ ေရႊဘို၊ စစ္ကိုင္း ခ႐ိုင္ကတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြေရာ အားျဖည့္ေခၚထားတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မတိုင္ခင္ကတည္းက လုပ္သြားမယ္” ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

မံုရြာၿမိဳ႔တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၃၁ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၁၇၂ ရြာရွိၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း ၁၅၉ ႐ံုထားမည္ျဖစ္ကာ မဲ႐ံု မ်ားကို ဇုန္အလိုက္ ၁၃ ဇုန္ခြဲ၍ လံုၿခံဳေရးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

#Democracytoday