မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေထာက္ပံ႕လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုလ ၂၂ ရက္၌ အမွတ္(၁၇၅)ရပ္ကြက္သံလြင္လမ္း တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မီး ေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စု သုံးစုႏွင့္ မိသားစုဝင္ ၁၃ဦးအား (၁ဝ၅)ရပ္ ကြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးစင္တာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး¤င္းမီးေဘး သင့္ျပည္သူမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီ
နာယက ေဒါက္တာခင္ေမာင္ထြန္း မိသားစု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒဂုံ(ေတာင္) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒၊အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ဒဂုံ(ေတာင္)အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ရပ္ကြက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွ ယေန႔နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၅၇၃ဝဝဝ အား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး မီးေဘး သင့္ေနအိမ္မ်ားအား သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတိုင္းေဒသ ႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္း စန္းဝင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးဝဏၰမ်ဳိး၊ ဒဂုံ(ေတာင္) ပါတီဥကၠ႒ေဒၚစမ္းစမ္းေဌး၊အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၾကက္ေျခနီ၊အရန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၆၇ဦးျဖင့္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းလုပ္အားေပးခဲ့သည္။

ေအာင္ေက်ာ္စိုး(ဒဂုံေတာင္)