ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္

24.3.2017 ေန႔ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ေတာင္သူ/ လယ္သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚသိဂီ ၤ၀င္းေရႊ၊ ေဒၚရင္မာ၀င္း ၊ ေရႊဘုိ္ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိးေအးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ဦးျမင့္ေအာင္တုိ႔ႏွင့္ ပါတီ၀င္အင္အား (၄၀)ေက်ာ္တုိ႔ သည္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ထေနာင္း၀န္းေက်းရြာ ကမၼရြာ၊ ျမင္းမီးေလာင္ ေက်းရြာ မ်ား႐ွိ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ေအာင္ ကို္ယ္ေရးအက်ဥ္း စာေစာင္ မ်ား ေပးေ၀ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လင္း ေခတ္ေသြး