ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုး၌ မတ္လ (၂၃) ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႔နယ္ဥကၠ႒က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတင္ျပၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုအၾကံေပး ဦးေအာင္မင္းက မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟိုအၾကံေပး ဦးေအာင္မင္း၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖက္တီးေလး