ဦးေႏွာက္ၾကားက မဲတစ္ျပားက ပုိၿပီးအႏွစ္သာရ ရွိ

 

ေရြး ေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေလ့ေျပာ ထရွိၾကတာကေတာ့ ‘အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား’လို႔ ေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္ေတြစနစ္ေတြ ေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ယေန႔ အံမခန္းတိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ တစ္ကမၻာလုံး အေနအထားနဲ႔ ေလ့လာ သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား ဆိုတာထက္ ဦးေႏွာက္ၾကားက မဲတစ္ျပားက ပိုၿပီးအႏွစ္သာရရွိတယ္ေပါ့။

တစ္ကမၻာလုံးကလည္း ဦးေႏွာက္ နဲ႔စဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကတာပါဗ်ာ။
ဦးေႏွာက္ၾကားက မဲတစ္ျပားဆိုတာ အႏွစ္ရွိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစား ေရြးပါက ဘက္လိုက္မႈမရွိပါဘူးဗ်ာ။ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားဟာ ဘက္ လိုက္မႈေတြရွိပါတယ္။ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ အစြဲေတြ၊ ပါတီစြဲေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲေတြ၊ ေဒသစြဲေတြ၊ အတၱစြဲေတြနဲ႔ ေရြးတာ ေၾကာင့္ လြဲမွားႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေရြး ခ်ယ္တာကေတာ့ ရွင္ဘုရင့္ေယာက္ဖျဖစ္ ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာ မရွိရင္) မေရြးဘူးေပါ့။ လယ္သမား သားသမီးျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာရွိရင္) ေရြးမယ္ေပါ့။ ေလယာဥ္ပ်ံ ပိုင္ထားသူျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာမရွိရင္) မေရြးဘူးေပါ့ဗ်ာ။ စက္ေလွတစ္စင္း၊ သေဘၤာတစ္စင္းသာ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာရွိရင္) ေရြးမယ္ေပါ့။ ေတာ္ဝင္မ်ဳိးႏြယ္ ေဆြ ႀကီးမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာမရွိရင္) မေရြးဘူးေပါ့။ တစ္ေကာင္ႂကြက္ျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာရွိရင္) ေရြး မယ္ေပါ့။ ကိုယ့္ဘိုးေတာ္ႀကီးအနား ရွိတဲ့သူျဖစ္ေပမဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိရင္ (သီလနဲ႔ပညာမရွိရင္) မေရြးဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုေရြး ခ်ယ္တာမ်ဳိးကို ဦးေႏွာက္ၾကား က မဲတစ္ ျပားလို႔ ေခၚပါတယ္။ အိုဘားမား သမၼတျဖစ္လာရတာဟာ အေမရိ ကန္ ျပည္သူေတြက ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစား ဆုံး ျဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္လို႔ပါ။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားၿပီး ေရြးၾက လို႔သာ ပန္းတေနာ္သား ဦးသန္႔ဟာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာ တာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ‘ပါတီအမည္’ ေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ၿပီး မဲမေပး သင့္ပါဘူး။ ပါတီအမည္က အဓိက မက် ပါဘူး။ လူကသာ (လူ႔အရည္အခ်င္း ကသာ) အဓိက က်သည့္အတြက္ အရည္အခ်င္းအျပည့္ရွိသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ မဲေပးၾကပါစုိ႔…